Make your own free website on Tripod.com

OBJEKTIF

Laman utama


  • Memupuk kesedaran tentang bahaya kebakaran dan langkah langkah pencegahan.

  • Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetua pengetahuan kebombaan sebagai salah satu cara hidup.

  • Meningkatkan disiplin dan setia kawan bagi memupuk         semangat yakin diri serta bertanggungjawab kepada harta benda dan masyarakat.

  • Mengeratkan kerjasama dan persefahaman antara ahli     dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

  • Mewujudkan suasana sekolah bebas dari bahaya           kebakaran.

  • Menanamkan minat untuk memilih menjadi anggota bomba dan penyelamat sebagai kerjaya.

Informasi

Objektif

Moto Logo

Lagu Kadet

Tanda Pangkat

Aktiviti

Pencapaian

Penghargaan

Kenali Kami